Menu Sluiten

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Waarvoor is de Wmo bedoeld?
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. En dat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Heeft u bijvoorbeeld door chronische-, psychische- of psychosociale problemen hulp nodig? Of door een beperking? Dan kunt u volgens de Wmo hulp en ondersteuning krijgen. De hulp en ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit huishoudelijke hulp, aanpassingen in uw huis of vervoer in de regio.

De Wmo wordt uitgevoerd door alle gemeenten in Nederland.

Hoe vraagt u hulp en ondersteuning uit de Wmo aan?
Wilt u hulp of ondersteuning uit de Wmo aanvragen? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.  De contactgegevens staan op de website van uw gemeente.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Vaak komt een deskundige van de gemeente bij u thuis en bekijkt uw (thuis)situatie. Ook neemt de deskundige contact op met bijvoorbeeld uw partner of familieleden. Daarna bespreekt de gemeente alle mogelijkheden met u.

Persoonsgebonden budget of zorg in natura?
U kunt op 2 manieren hulp en ondersteuning volgens de Wmo ontvangen.
Via:

  • een persoonsgebonden budget, of
  • zorg in natura

Kiest u voor zorg in natura? Dan regelt de gemeente de hulp. Ook doet de gemeente dan alle administratie van die hulp.

Kiest u voor een persoonsgebonden budget? Dan moet u zelf de hulp en ondersteuning inkopen. En zelf uw administratie bijhouden. Ook moet u bij uw aanvraag duidelijk uitleggen waarom u kiest voor een persoonsgebonden budget. En u moet uitleggen waarom u geen zorg in natura wilt. De gemeente beslist uiteindelijk of u wel of geen persoonsgebonden budget krijgt.

Moet u een eigen bijdrage betalen?
Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor hulp en ondersteuning uit de Wmo. Dit verschilt per gemeente.

Aanmelden
Heeft u een persoonlijke situatie waar u ondersteuning bij nodig heeft en vraagt u zich af of u recht heeft op een WMO? Meldt u zich dan bij Mirelle Care en samen met de gemeente doen wij onderzoek naar u persoonlijke situatie.