Menu Sluiten

WLZ (Wet langdurige zorg)

WLZ (Wet langdurige zorg)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor cliënten met een verstandelijke beperking die 24-uurs nabijheid nodig hebben.

Voor onze zorg en diensten is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. U vraagt die zelf aan, eventueel met onze hulp (ondersteuning bij leven met een beperking). Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg (in natura of via een Persoonsgebonden Budget). Zonder een indicatie zijn de kosten van de zorg voor eigen rekening.

Zorgprofiel
In het zorgprofiel (ZZP) staat waar u ondersteuning bij nodig heeft en welk soort zorg en begeleiding u mag verwachten. Het zorgprofiel hoort bij de indicatie die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ontvangt.

De zorgovereenkomst
Wij sluiten met u een zorgovereenkomst af. In dat contract staan de wederzijdse rechten en plichten. Deze zijn verder uitgewerkt in onze Algemene Voorwaarden.

Waar zorgt Mirelle Care voor? Wat betaalt u zelf
Als u zorg met verblijf ontvangt op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), dan heeft u een wettelijk recht op bepaalde producten en diensten. Maar waar zorgt Mirelle Care voor? En wat betaalt u zelf? Veel diensten en producten vergoedt Mirelle Care via de Wlz. Daarnaast bieden we ook aanvullende diensten waarvoor u zelf moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting en inventaris, medische zorg, vrije tijd, voeding, etc.. Als het zorgkantoor toestemming geeft om uw PGB via Mirelle Care in te zetten kunt u met uw PGB bij ons terecht.

Vragen over uw indicatie of financiering?
Voor al uw vragen kunt u terecht bij het Contactformulier of via telefoon 085 105 1196. Op werkdagen en zaterdag staan we tussen 8.00 – 18.00 uur voor u klaar.

Aanmelden
Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor onze diensten. Met alle gegevens gaan we vertrouwelijk om. We gebruiken deze gegevens om de ondersteuningsvraag goed in beeld te brengen zodat we hulp op maat kunnen bieden.