Menu Sluiten

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Omschrijving
Persoonlijke verzorging houdt in dat wij u ondersteunen bij activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging of dit indien nodig van u overnemen. Als u een indicatie voor zorg met verblijf heeft, dan is de persoonlijke verzorging daar een onderdeel van.

Persoonlijke verzorging omvat:

  • Wassen
  • Kleden, bijv. aan- en uitkleden, kleding pakken, orthopedisch korset aan- of uitdoen.
  • Persoonlijke verzorging, bijv. verzorgen van haren, sieraden omdoen, scheren, mond- en gebitsverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothesen, hoortoestel aan- of uitzetten en indoen, bril opzetten en poetsen, toezicht bij zelfzorgactiviteiten, aanreiken van spullen.
  • Toiletgang
  • Hulp en begeleiding bij eten en drinken, toedienen van sondevoeding
  • Hulp bij bewegen en of houding
  • Hulp bij reguliere huidverzorging
  • Hulp bij medicijngebruik
  • Schriftelijke coördinatie
  • Overleg met interne of externe disciplines

Hoe komt u aan deze dienst?
Door middel van een indicatie voor wijkverpleging, die kan worden aangevraagd bij een wijkverpleegkundige. Persoonlijke verzorging kan ook particulier ingekocht worden. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij de klantadviseur.

Kosten
Indien u persoonlijke verzorging ontvangt vanuit de Wlz, betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en een deel van het eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt door CAK berekend, zie www.hetcak.nl. Als u persoonlijke verzorging ontvangt vanuit de Zvw, betaalt u geen eigen bijdrage, omdat dit door uw zorgverzekeraar wordt betaald. Dit valt niet onder uw eigen risico.
De particuliere prijs voor persoonlijke verzorging bedraagt €52,00 per uur. Eventuele kosten voor bezoek aan de kapper, niet-medisch noodzakelijke voetverzorging door de pedicure en verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo en tandpasta komen voor eigen rekening.